• Customer Care
  • (888) 123-4567
Slide background

PRODUKTÓW I USŁUG

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,

CERTYFIKACJA

ISO 22000

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization) aby zareagować na rosnące wymagania dotyczące certyfikacji w łańcuchu żywności, opracowała normę ISO 22000 określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i obejmującej wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności – od upraw i hodowli przez produkcję po talerz (ang. from farm to fork).

Norma ISO 22000 jest nowym podejściem do zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz i została opracowana dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym, min.:

producentów żywności i pasz,
transportu i przechowywania środków spożywczych,
firmy logistycznych (magazyny, hurtownie, itp.),
producentów dodatków do żywności,
producentów opakowań do kontaktu z żywnością,
środków czystości,
usługodawców (ochrona przed szkodnikami),
produkcji pierwotnej (rolników).
Wyżej wymieniona norma ma na celu stworzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jest przeznaczona do stosowania przez wszystkie organizacje, biorące udział w łańcuchu produkcji, dostaw i sprzedaży produktów spożywczych.

Zgodnie z normą ISO 2200, łańcuch pokarmowy (ang. food chain) jest sekwencją etapów i czynności, obejmujących: produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, przechowywanie i przetwarzanie środków żywienia i żywności, od produkcji pierwotnej do konsumpcji. Łańcuch produkcyjny traktowany jest jako jeden proces, w trakcie którego należy wyeliminować wszystkie czynniki, które mogą prowadzić do produkcji towarów niskiej jakości i niebezpiecznych dla zdrowia człowieka produktów.

W podstawie normy ISO 22000 założono koncepcję systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) — system analizy ryzyka, zagrożeń i kontroli punktów krytycznych. System НАССР jest naukowo uzasadnionym systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia, bezpośrednio w miejscu ich powstawania. co pozwala na zapobieganie się lub wyeliminowanie zagrożeń zdrowotnych, związanych z surowcami, dodatkami i materiałami pomocniczymi, personelem, maszynami i urządzeniami, a także procesem technologicznym. Umożliwia to produkcję bezpiecznych towarów poprzez identyfikację i kontrolę czynników niebezpiecznych.

Zalety normy ISO 22000:

Może zastąpić wszystkie istniejące normy.
obejmuje cały łańcuch od producenta do konsumenta, a nie tylko jego części,
obejmuje również sąsiednie branże, takie jak producenci techniki przetwarzającej, magazynowanie i dystrybucja, co zwiększa przejrzystość całego łańcucha.
skierowany na bezpieczeństwo żywności, ponieważ zawiera podstawy koncepcji HACCP.

Zalety certyfikacji ISO 22000:


Identyfikacja, zarządzanie i doskonalenie procesów w zakresie bezpieczeństwa żywności i więzi w całym łańcuchu dostaw.
Zapewnienie dostawcom i zainteresowanym stronom pewności w kontroli zagrożeń przez Państwo.
Państwo ocenią swoje postępy na drodze do ciągłego doskonalenia swojej firmy
Tworzenie skutecznego wizerunku marki, marketingu i łatwego pozycjonowania produktu Państwa wśród najlepszych.

Image
Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206
Wysokość kapitału zakładowego: 40.000,00 zł

Informacja zwrotna

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
ul. Strumok 9/116
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com