• Customer Care
  • (888) 123-4567
Slide background

PRODUKTÓW I USŁUG

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,

CERTYFIKACJA

AUDYTY SIECI HANDLOWYCH

Audyt i zgodność dostawców
Dzięki naszej pracy w gospodarstwach rolnych, rybołówstwa, rzeźniach, producentach i przetwórcach żywności mamy niezrównaną zdolność do przeglądu łańcucha dostaw, identyfikowania potencjalnych problemów i ochrony przed skutkami fałszowania żywności lub kwestii etycznych.
Ponadto wiele zakładów ma unikalne wymagania, których nie można kontrolować za pomocą standardowych audytów.
 
Audyt sieci handlowej.
Możemy przeprowadzić audyty dla firm zajmujących się sprzedażą hurtową produktów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej i/lub materiałów opakowaniowych. Takie działania mogą obejmować zaopatrzenie, opracowywanie produktów, przechowywanie, transport i/lub określone czynności związane z obsługą i/lub przetwarzaniem.
Zalety :
Lepsze zrozumienie dobrych praktyk, standardów i procedur między kierownictwem a personelem.
Monitorowanie zgodności z przepisami dotyczącymi żywności.
Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.
Zmniejszenie zapotrzebowania na audyty klientów.
Niezależne audyty stron trzecich.
Możliwość skrócenia całkowitego czasu audytu poprzez łączenie wielu audytów
Większa elastyczność dzięki niestandardowym wdrożeniu dzięki podejściu opartemu na ryzyku.
Poprawa reputacji firmy jako producenta wysokiej jakości i bezpiecznych produktów.
Image
Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206
Wysokość kapitału zakładowego: 40.000,00 zł

Informacja zwrotna

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
ul. Strumok 9/116
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com