• Customer Care
  • (888) 123-4567
Slide background

PRODUKTÓW I USŁUG

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,

CERTYFIKACJA

O NAS

Jednostka certyfikująca GRAND CERT Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku.

Nasza jednostka certyfikująca posiada dwie lokalizacje w Warszawie oraz biuro techniczne we Lwowie, świadczymy usługi na całym świecie.

GRAND CERT Sp. z o.o. posiada ekspertów w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością oraz systemów bezpieczeństwa żywności.

Jesteśmy po to, aby pomagać firmom rozwijać się i spełniać oczekiwania ich produktów i usług.

Działalność  GRAND CERT Sp. z o.o. opiera się na pracy wysoko wykwalifikowanych audytorów, którzy przeprowadzają audyty certyfikujące w Europie i innych krajach, certyfikacje, audyty oraz szkolenia otwarte niezależnie od lokalizacji siedziby naszych Klientów. Wielu naszych pracowników na bieżąco śledzi zmiany w normach prawnych i wzbogaca swoją wiedzę.

GRAND CERT Sp. z o.o. jest akredytowany zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 17021 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek przeprowadzających audyty i certyfikację systemów zarządzania oraz zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących produkty, procesy i usługi.

Przeprowadzamy międzynarodową certyfikację zgodnie z następującymi normami:

IFS Food

ISO 9001

ISO 22000


Image
Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206
Wysokość kapitału zakładowego: 40.000,00 zł

Informacja zwrotna

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
ul. Strumok 9/116
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com