• Customer Care
  • (888) 123-4567
Slide background

PRODUKTÓW I USŁUG

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,

CERTYFIKACJA

IFS FOOD

Stowarzyszenie Członków Niemieckiej Federacji Handlu Detalicznego Handelsverband des Deutschland (HDE) i ich francuscy koledzy – Federacja Przedsiębiorstw Handlu Detalicznego i Dystrybucji (FCD) opracowali normę zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości produktów spożywczych, sprzedawanych przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego pod znakami towarowymi. Norma otrzymała nazwę ІFS Food, która pozwala na ocenę systemu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, kierując się jednym podejściem. Norma ta obejmuje wszystkie etapy produkcji i przetwarzania produktów spożywczych. ІFS Food Standard jest uznawany przez Global Food Safety Initiative (GFSI).

Głównymi celami ІFS Food są:

określenie jedynej normy, która obejmowałaby wszystkie przedsiębiorstwa z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa żywności,
współpraca z akredytowanymi organami certyfikującymi i wykwalifikowanymi audytorami,
zapewnienie możliwości porównania i uzyskanie przejrzystości całego łańcucha dostaw,
ograniczenie czasu i kosztów zarówno dla dostawców, jak i sprzedawców.


Treść standardu IFS Food:


Część 1: Protokół audytu
Część 2: Lista wymagań audytowych..
Część 3: Wymagania dotyczące Jednostek Akredytujących. Jednostek Certyfikujących i Auditorów.
Część 4: Opracowanie raportu, oprogramowanie AuditXpressTM oraz portal audytu IFS.
Część 5: Protokół dla auditorów z auditu niezapowiedzianego.


Korzyści z wdrożenia i certyfikowania systemu IFS Food:

Przejrzysta organizacja i dokumentacja wszystkich procesów w przedsiębiorstwie,
kontrola niezgodności, wprowadzenie odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa produktów i procesów,
uniknięcie konieczności przechodzenia corocznych diagnostycznych audytów METRO Cash and Carry , Fozzy Food oraz innych sieci handlowych, w tym zagranicznych.
przyznanie dobrze znanego, zarówno na Ukrainie jak i w innych krajach Europy, certyfikatu IFS Food, należącego rodziny standardów IFS, rozpoznawalnym na całym świecie,
Certyfikacja IFS Food odbywa się tylko przy udziale jednostki certyfikującej, która dysponuje odpowiednim poziomem akredytacji,
Certyfikat IFS Food jest zgodny z wymaganiami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000.
Jednostka certyfikująca: Grand Cert świadczy usługi w zakresie certyfikacji zgodnie z normą IFS Food. W naszej firmie pracują audytorzy IFS Food posiadający odpowiedni poziom uprawnień wraz z ugruntowanym doświadczeniem zawodowym.

Image
Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206
Wysokość kapitału zakładowego: 40.000,00 zł

Informacja zwrotna

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
ul. Strumok 9/116
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com