• Customer Care
  • (888) 123-4567
Slide background

PRODUKTÓW I USŁUG

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,

CERTYFIKACJA

НАССР

Codex Alimentarius (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to uznana na całym świecie ustrukturyzowana metoda operacyjna, która pomaga organizacjom z branży spożywczej identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i zapobiegać tym zagrożeniom. zgodnie z prawem.

Wprowadzenie HACCP jest obowiązkowe w wielu krajach, w tym w USA i Unii Europejskiej. Zasady i wytyczne HACCP (Hazard Analysis and Critical Controls) dotyczące stosowania systemu zostały przyjęte przez Komisję Codex Alimentarius.

System HACCP jest poparty badaniami naukowymi, a jego założeniem jest identyfikacja konkretnych zagrożeń i środków kontroli potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. HACCP jest stosowany na wszystkich etapach produkcji i przygotowania. Zasady systemu HACCP mogą być wdrażane przez wszystkie organizacje łańcucha żywnościowego, niezależnie od ich dostępności, niezależnie od ich wielkości i położenia geograficznego.

Image
Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206
Wysokość kapitału zakładowego: 40.000,00 zł

Informacja zwrotna

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
ul. Strumok 9/116
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com