• Customer Care
  • (888) 123-4567
Slide background

PRODUKTÓW I USŁUG

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,

CERTYFIKACJA

ISO 9001

Norma ISO 9001 (SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, SZJ) stanowi uniwersalną podstawę do budowy systemu zarządzania jakością, pozwalającą firmie utrzymać stabilną jakość produktów, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu efektywności organizacji.


SZJ opiera się na zasadach zarządzania jakością, dzięki którym w przedsiębiorstwie kształtuje się podejście procesowe, a także traktuje go jako sposób szybkiego wykrywania i realizacji możliwości jego poprawy.


Wysiłki Państwa, w celu zapewnienia jakości produktów i usług, wpływają w pozytywny sposób na korporacyjną kulturę Państwa firmy, ponieważ pracownicy dostrzegają i zaczynają rozumieć potrzebę stałego doskonalenia w ramach SZJ.


Procesy SZJ, które odbywają się w przedsiębiorstwach, można stosować w każdej organizacji niezależnie od obszaru działalności, stosowanych technologii, kwalifikacji i liczby pracowników.
Zapewnimy Państwu usługi na wszystkich etapach procesu certyfikacji.


Główne etapy procesu certyfikacji:

Określenie zakresu certyfikacji;
Audyt certyfikacyjny przeprowadzony jest w dwóch etapach:
Etap 1 – analiza gotowości organizacji do certyfikacji.
Etap 2 – ocena wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania organizacji.


Przy pozytywnym wyniku Etapu 2 audytu wydawany jest certyfikat na okres ważności 3 lata.
Audyty nadzorcze są przeprowadzane celem potwierdzenia, że system zarządzania w dalszym ciągu spełnia wymagania normy i monitorowania ciągłego doskonalenia (1 raz w roku).

Audyt recertyfikacyjny przeprowadzany jest co 3 lata, w celu potwierdzenia zgodności i skuteczności systemu zarządzania.

Image
Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206
Wysokość kapitału zakładowego: 40.000,00 zł

Informacja zwrotna

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
ul. Strumok 9/116
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com