• Customer Care
  • (888) 123-4567
Slide background

PRODUKTÓW I USŁUG

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,

CERTYFIKACJA

Image

CERTYFIKACJA ZGODNIE Z IFS FOOD V.7

IFS Food Standard to uznany przez GFSI (Global Food Safety Initiative) standard audytu producentów żywności. 

Nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo żywności oraz jakość procesów i produktów.
Norma wspiera działy produkcji i marketingu w ich wysiłkach na rzecz bezpieczeństwa marki i jakości. IFS Food został opracowany przy pełnym i aktywnym udziale jednostek certyfikujących, detalistów, przemysłu spożywczego i firm gastronomicznych.

Korzyści z posiadania certyfikatu IFS Food:

  • Podejście IFS oparte na ryzyku umożliwia indywidualną ocenę ryzyka i koncentruje się na obszarach istotnych dla unikalnych procesów każdej firmy.
  • System napędza ciągłe doskonalenie: System punktacji IFS wskazuje, w jaki sposób oceniana firma może jeszcze bardziej poprawić swoje wyniki, pomagając osiągnąć wyższy poziom zarządzania bezpieczeństwem produktów i zapewnieniem jakości.
  • Podejście nie nakazowe pozwala na rozwiązania szyte na miarę: umożliwia firmom określenie metod kontroli zagrożeń, które są najlepiej dopasowane do ich unikalnych warunków.
  • Wymagania obniżają koszty operacyjne i zwiększają wydajność: Wdrażając wymagania IFS, firmy usprawniają swoje procesy, zmniejszając ilość odpadów i koszty związane z wycofaniem, reklamacjami lub odrzuconymi produktami i przeróbkami.
  • Certyfikacja IFS zwiększa sprzedaż: certyfikowane firmy zatrzymują dotychczasowych klientów i zdobywają nowych dzięki IFS. Wykazują, że spełniają oczekiwania klientów w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów oraz są godnym zaufania partnerem biznesowym.

Jeśli jesteś zainteresowany przejściem audytu zgodnie ze standardem IFS Food v.7 i po pozytywnym wyniku otrzymasz certyfikat o międzynarodowym standardzie, że Twoja firma naprawdę spełnia międzynarodowe standardy, skontaktuj się z GRAND CERT Sp. z o.o.

Nasz kompetentny zespół pomoże Ci osiągnąć Twój cel! 
 

Drodzy partnerzy, przyjaciele !

Miło nam poinformować, że zgodnie ze znaną koncepcją cyklu PDCA i jednym z postulatów IFS, który polega na znanym powiedzeniu „Wszyscy potrzebujemy ludzi, którzy udzielą nam informacji zwrotnej. W ten sposób doskonalimy się od kilku miesięcy trwają publiczne dyskusje/konsultacje projektu IFS Food w wersji 8.

W proces ten zaangażowani byli członkowie IFS Extended Core Group, IFS International Technical Committee oraz przedstawiciele narodowych grup roboczych IFS z Francji, Niemiec, Włoch i innych krajów świata, a także przedstawiciele jednostek certyfikujących, czynnych audytorów i innych partnerów IFS.

Na tym etapie rozważono i zaproponowano pewne zmiany/uzupełnienia/dostosowania do Części 1 (Protokół certyfikacji IFS) i Części 2 (Lista kontrolna audytu IFS), a także do tabeli pól obowiązkowych i Glosariusza. Pozostałe części standardu (w szczególności części 3 i 4) zostaną przedstawione odpowiednim komitetom IFS w późniejszym terminie.

Podczas prac nad nową wersją wzięto pod uwagę krytyczne opinie, wnioski i życzenia/wizje użytkowników IFS Food 7 oraz najnowsze wydarzenia na rynku światowym.
IFS podkreśla, że przyjęte do dyskusji sugestie i uwagi stanowią jedynie „szkic do odniesienia”, a nie ostateczną wersję standardu. Przed nami jeszcze znaczna ilość pracy.
 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI TO OGÓLNA ZASADA FUNKCJONOWANIA NOWOCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.

Zdaniem ekspertów wprowadzenie ogólnych wymagań dotyczących kultury bezpieczeństwa żywności jest konieczne ze względu na wzajemne oczekiwania producentów produktów, konsumentów i partnerów handlowych.
Według jednej z definicji „Kultura bezpieczeństwa żywności” to wspólne wartości, przekonania i normy, które wpływają na myślenie i osobiste zachowania personelu dotyczące bezpieczeństwa żywności w organizacji.
Kierownictwo przedsiębiorstwa musi promować i jasno rozumieć, że głównymi elementami kultury bezpieczeństwa żywności są informowanie o wprowadzonej polityce, świadomość i odpowiedzialność pracowników, jasny podział obowiązków, szkolenie i kontrola działań personelu, stała optymalizacja procesów wewnętrznych, informacje zwrotne itp.
Skoncentrowanie się na tym zagadnieniu przyniesie korzyści produkcji bezpiecznych produktów spożywczych, zwiększy zaangażowanie i motywację pracowników oraz poprawi wyniki biznesowe.
Warto również zauważyć, że praca nad kulturą bezpieczeństwa żywności jest procesem ciągłym, gdyż obejmuje więcej zagadnień związanych z indywidualnymi zachowaniami ludzi/pracowników niż wymaganiami technicznymi i technologicznymi.

Niezapowiedziana ocena

Co najmniej co trzecia ocena certyfikacyjna IFS musi być niezapowiedziana. Dotyczy tylko IFS Food, Logistics i PACsecure

Ta zasada ma zastosowanie do wszystkich odpowiednich standardów certyfikacji IFS od 1 stycznia 2021 r.
 
Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206
Wysokość kapitału zakładowego: 40.000,00 zł

Informacja zwrotna

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
ul. Strumok 9/116
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com