• Customer Care
 • (888) 123-4567
Slide background

PRODUKTÓW I USŁUG

PROCESÓW PRODUKCYJNYCH,

CERTYFIKACJA

POLITYKA BEZSTRONNOŚCI

GRAND CERT Sp z o.o. jako akredytowana jednostka certyfikacyjna deklaruje, że bezstronność wraz z etyką zawodową należą do najważniejszych uwarunkowań naszej działalności certyfikacyjnej. 
W związku z tym, kierując się wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021.1:2015 i PN-EN ISO/IEC 17065:2013, zapewniamy, że Grand Cert:
 
jest niezależną, obiektywną i bezstronną jednostką certyfikacyjną działającą jako strona trzecia
 • nie oferuje i nie prowadzi żadnej działalności konsultacyjnej w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, które mogłyby zagrażać bezstronności i niezależności.
 • nie współpracuje i nie ma powiązań z żadnymi organizacjami konsultingowymi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania
 • stosuje obecność dopuszczalnego dwurocznego okresu od momentu świadczenia doradztwa w kwestiach systemów zarządzania co minimalizuje zagrożenie bezstronności do przyjętego poziomu
 • nie organizuje i nie prowadzi szkoleń dedykowanych dla klientów, które mogłyby zagrażać bezstronności i niezależności
 • nie prowadzi auditów wewnętrznych u certyfikowanych klientów
 • nie prowadzi żadnych usług z zakresu, projektowania, wytwarzania lub nadzoru certyfikowanych wyrobów, procesów lub usług
 • nie certyfikuje innych jednostek certyfikacyjnych w zakresie systemów zarządzania, ani żadnych ich części
 • wystrzega się usług i relacji, z jakimi może wiązać się występowanie konfliktu interesów
 • W celu zapewnienia bezstronności działania personelu /pracowników/ wewnętrznego i zewnętrznego, mogącego wpłynąć na wyniki certyfikacji, Grand Cert Sp. z o. o. wymaga od pracowników powiadomienia o każdej znanej im sytuacji, która może grozić konfliktem interesów. Kierownictwo Grand Cert Sp. z o. o. wykorzysta te informacje, jak dane do identyfikacji zagrożeń bezstronności, związanych z działaniem pracowników lub organizacji, które ich angażują, i nie angażuje takiego personelu, jeśli on nie może wykazać brak konfliktu interesów.
 • Auditorzy nie mogą wykonać więcej niż 3 audyty z rzędu dla tej samej firmy.
 • Audit przeprowadzany jest przez inną osobę niż weryfikacja lub podejmowanie decyzji w sprawie certyfikacji.
 • zapewnia jednakowy dostęp do swoich usług dla wszystkich wnioskujących o certyfikację systemów zarządzania
W swojej działalności Grand Cert regularnie określa ryzyka z tytułu swojej bezstronności. Obejmują one ryzyka, powstające wskutek jej działalności, jej stosunków, lub stosunków między jej pracownikami. Jeśli ryzyko bezstronności zostało zidentyfikowane, Grand Cert Sp. z o. o. pokazuje, jak je usuwa lub minimalizuje. W razie prawdopodobieństwa wystąpienia stronniczości w działaniach Grand Cert Sp. z o. o. ostateczna decyzja o możliwości przeprowadzenia certyfikacji podejmowana jest po wynikach rozpatrzenia sprawy przez Komitet ds. zapewnienia bezstronności.
Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206
Wysokość kapitału zakładowego: 40.000,00 zł

Informacja zwrotna

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
ul. Strumok 9/116
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com