• Customer Care
  • (888) 123-4567
Slide background

ВИРОБІВ ТА ПОСЛУГ

ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ,

СЕРТИФІКАЦІЯ

Image

СЕРТИФІКАЦІЯ ЗА СТАНДАРТОМ IFS FOOD V.7

Стандарт IFS Food 7 є визнаним стандартом GFSI (Глобальна ініціатива з безпеки харчових продуктів) для аудиту виробників харчових продуктів.

Основна увага приділяється безпеці харчових продуктів та якості процесів та продуктів.

Даний стандарт важливий для всіх виробників харчових продуктів, особливо для виробників приватних торгових марок, оскільки містить багато вимог щодо відповідності специфікаціям клієнтів.

Стандарт підтримує виробничі та маркетингові відділи у їх зусиллях щодо безпеки та якості бренду.

IFS Food була розроблена за повного та активного залучення органів сертифікації, роздрібних продавців, харчової промисловості та компаній, що обслуговують харчові продукти.

Переваги сертифікації IFS Food

  • Підхід IFS на основі ризиків дозволяє проводити індивідуальну оцінку ризиків та зосереджує увагу на сферах, що мають значення для унікальних процесів кожної компанії.
  • Система забезпечує постійне вдосконалення: Система оцінки IFS вказує на те, як оцінюваний бізнес може ще більше покращити свою роботу, допомагаючи вийти на новий рівень управління безпекою продукції та забезпеченням якості.
  • Підхід, що не передбачає приписів, дозволяє виготовляти індивідуальні рішення: він дозволяє компаніям визначати методи контролю ризиків, які найкраще відповідають їх унікальним умовам.
  • Вимоги зменшують експлуатаційні витрати та підвищують ефективність: впроваджуючи вимоги IFS, компанії покращують свої процеси, зменшуючи відходи та витрати, пов'язані з відкликанням, скаргами чи відхиленою продукцією та переробкою.
  • Сертифікація IFS збільшує продажі: сертифіковані компанії утримують існуючих клієнтів та залучають нових за допомогою IFS. Вони показують, що вони відповідають очікуванням клієнтів щодо безпеки та якості продукції, і що вони надійний діловий партнер.

Якщо Вас зацікавило проходження аудиту за стандартом IFS Food v.7 і після позитивного результату отримати сертифікат міжнародного зразка, що Ваше підприємства дійсно відповідає міжнародним стандартам, тоді звертайтеся до GRAND CERT Sp. z o.o.

Наша компетентна команда допоможе Вам дійти до поставленої мети!

Шановні партнери, друзі, однодумці.

Раді проінформувати Вас, що згідно всім нам відомої концепції циклу PDCA та одного із постулатів IFS, який полягає у відомому вислові «We all need people who will give us feedback. That’s how we improve» протягом кількох місяців тривало громадське обговорення/консультації щодо проекту IFS Food версії 8.

До цього процесу були залучені члени Розширеної базової групи IFS, Міжнародного технічного комітету IFS та представники національних робочих груп IFS з Франції, Німеччини, Італії та інших країн світу, також долучились представники сертифікаційних органів, діючі аудитори та інші партнери IFS.

На даному етапі було розглянуто та запропоновано певні зміни/доповнення/коригування до частини 1 (Протокол сертифікації IFS) і частини 2 (контрольний список аудиту IFS), а також в таблиці обов’язкових для заповнення полів та Глосарії. Інші частини стандарту (зокрема, частина 3 та 4) будуть представлені відповідним комітетам IFS дещо пізніше.

Працюючи над новою версією враховувались та брались до уваги критичні відгуки, висновки та побажання/бачення користувачів IFS Food 7 і останні події на світовому ринку.
IFS наголошує, що прийняті до обговорення пропозиції та зауваження є лише «чернеткою для ознайомлення», а не остаточною версією стандарту. Попереду ще значний обсяг роботи.

КУЛЬТУРА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ – ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА.

На думку фахівців впровадження загальних вимог щодо культури безпечності харчових продуктів є необхідним через взаємні очікування виробників продукції, споживачів та торгових партнерів.
Згідно одного із визначень «Культура безпечності харчових продуктів» це - спільні цінності, переконання та норми, які впливають на мислення та особистісну поведінку персоналу щодо безпечності харчових продуктів в організації.
Керівництво підприємства повинне пропагувати та чітко усвідомити, що основними елементами культури безпечності харчових продуктів є інформування про запроваджену політику, обізнаність працівників та відповідальність, чіткий розподіл обов'язків, навчання та контроль діяльності персоналу, постійна оптимізація внутрішніх процесів, зворотній зв'язок тощо.
Акцентування уваги на даному питанні піде на користь під час продукування безпечних харчових продуктів, призведе до підвищення залученості та мотивації співробітників і покращення бізнесових показників.
Також варто зазначити, що робота над культурою безпеки харчових продуктів є безперервним процесом, оскільки вона більше охоплює питання, пов'язані з особистісною поведінкою людей/працівників, а не технічними та технологічним вимогами. 

Неоголошена оцінка

Принаймні кожна третя сертифікаційна оцінка IFS повинна проводитися без попередження. Застосовується лише для IFS Food, Logistics і PACsecure

Це правило застосовується до всіх відповідних стандартів сертифікації IFS, починаючи з 1 січня 2021 року.

Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206

Informacja zwrotna

KONTAKT

GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel.: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail:info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Dział techniczny)
ul. Strumok 9/116
79020, Ukraina, Lwów
Теl. +38 094 993 72 13
Теl. +38 067 20 89 463
e-mail: info@grand-cert.com