• Customer Care
  • (888) 123-4567
Slide background

ВИРОБІВ ТА ПОСЛУГ

ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ,

СЕРТИФІКАЦІЯ

ISO 22000

Міжнародна організація стандартизації розробила ISO 22000, щоб відреагувати на зростаючі вимоги до сертифікації в ланцюзі харчових продуктів.

Цей міжнародний стандарт спрямований на створення систем управління безпекою та призначений для застосування всіма організаціями, зайнятими в ланцюзі виробництва, постачання і реалізації харчової продукції. Згідно з цим стандартом, харчовий ланцюг ( «food chain») являє собою «послідовність стадій і операцій, що включають виготовлення, обробку, дистрибуцію, зберігання і переробку коштів для харчування і харчових продуктів, від первинного виробництва до споживання. Виробництво продукції розглядається як єдиний процес, протягом якого повинні бути усунені всі фактори, які можуть призвести до виготовлення недоброякісної та небезпечної для здоров'я людини продукції.

В основу стандарту покладено концепцію HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) - система аналізу ризиків, небезпечних факторів і контролю критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників.

Переваги ISO 22000:

  • Може замінити всі існуючі стандарти.
  • охоплює весь ланцюг від виробника до споживача, а не тільки його частини.
  • охоплює також суміжних галузей, як виробники переробної техніки, зберігання і збут, що підвищує прозорість у всьому ланцюзі.
  • спрямований на безпеку харчових продуктів, оскільки містить основи концепції HACCP.

Переваги сертифікації ISO 22000:

 
Виявлення, управління і поліпшення процесів безпеки харчових продуктів і зв'язків у всьому ланцюжку поставок. 
Надання постачальникам і зацікавленим сторонам впевненості в вашому контролі небезпек.
Ви оціните ваш прогрес на шляху постійного вдосконалення вашої компанії. 
Створення успішного іміджу бренду, маркетингу та легкого позиціонування вашого продукту серед кращих.
Image
Image

Grand Cert  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
adres: ul.Serwituty 25, 02-233  Warszawa,
NIP 5223020640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
dla m.st Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000529206

Зворотний зв'язок

Контакти

GRAND CERT Sp. z o.o.
вул. Cервітути 25
02-233, м.Варшава
Тел .: +48 22 343 98 00
Факс: +48 22 343 98 10
info@grand-cert.com


GRAND CERT Sp. z o.o. (Технічний офіс)
вул. Струмок 9/116
79020, Україна, м.Львів
Тел.+38 094 993 72 13
Тел. +38 067 20 89 463
quality.pl@grand-cert.com