ISO 9001

Norma ISO 9001 (SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, SZJ) stanowi uniwersalną podstawę do budowy systemu zarządzania jakością, pozwalającą firmie utrzymać stabilną jakość produktów, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu efektywności organizacji.
SZJ opiera się na zasadach zarządzania jakością, dzięki którym w przedsiębiorstwie kształtuje się podejście procesowe, a także traktuje go jako sposób szybkiego wykrywania i realizacji możliwości jego poprawy.
Wysiłki Państwa, w celu zapewnienia jakości produktów i usług, wpływają w pozytywny sposób na korporacyjną kulturę Państwa firmy, ponieważ pracownicy dostrzegają i zaczynają rozumieć potrzebę stałego doskonalenia w ramach SZJ.
Procesy SZJ, które odbywają się w przedsiębiorstwach, można stosować w każdej organizacji niezależnie od obszaru działalności, stosowanych technologii, kwalifikacji i liczby pracowników.
Zapewnimy Państwu usługi na wszystkich etapach procesu certyfikacji.
Główne etapy procesu certyfikacji:

  • Określenie zakresu certyfikacji;
  • Audyt certyfikacyjny przeprowadzany jest w dwóch etapach:
    • Etap 1 – analiza gotowości organizacji do certyfikacji.
    • Etap 2 – ocena wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania organizacji.
  • Przy pozytywnym wyniku Etapu 2 audytu wydawany jest certyfikat na okres ważności 3 lata.
  • Audyty nadzorcze są przeprowadzane celem potwierdzenia, że system zarządzania w dalszym ciągu spełnia wymagania normy i monitorowania ciągłego doskonalenia (1 raz w roku).
  • Audyt recertyfikacyjny przeprowadzany jest co 3 lata, w celu potwierdzenia zgodności i skuteczności systemu zarządzania.