ISO 22000

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization) aby zareagować na rosnące wymagania dotyczące certyfikacji w łańcuchu żywności, opracowała normę ISO 22000 określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i obejmującej wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności – od upraw i hodowli przez produkcję po talerz (ang. from farm to fork).

Norma ISO 22000 jest nowym podejściem do zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz i została opracowana dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym, min.:

 • producentów żywności i pasz,
 • transportu i przechowywania środków spożywczych,
 • firmy logistycznych (magazyny, hurtownie, itp.),
 • producentów dodatków do żywności,
 • producentów opakowań do kontaktu z żywnością,
 • środków czystości,
 • usługodawców (ochrona przed szkodnikami),
 • produkcji pierwotnej (rolników).

Wyżej wymieniona norma ma na celu stworzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jest przeznaczona do stosowania przez wszystkie organizacje, biorące udział w łańcuchu produkcji, dostaw i sprzedaży produktów spożywczych.

Zgodnie z normą ISO 2200, łańcuch pokarmowy (ang. food chain) jest sekwencją etapów i czynności, obejmujących: produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, przechowywanie i przetwarzanie środków żywienia i żywności, od produkcji pierwotnej do konsumpcji. Łańcuch produkcyjny traktowany jest jako jeden proces, w trakcie którego należy wyeliminować wszystkie czynniki, które mogą prowadzić do produkcji towarów niskiej jakości i niebezpiecznych dla zdrowia człowieka produktów.

W podstawie normy ISO 22000 założono koncepcję systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) — system analizy ryzyka, zagrożeń i kontroli punktów krytycznych. System НАССР jest naukowo uzasadnionym systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia, bezpośrednio w miejscu ich powstawania. co pozwala na zapobieganie się lub wyeliminowanie zagrożeń zdrowotnych, związanych z surowcami, dodatkami i materiałami pomocniczymi, personelem, maszynami i urządzeniami, a także procesem technologicznym. Umożliwia to produkcję bezpiecznych towarów poprzez identyfikację i kontrolę czynników niebezpiecznych.

Zalety normy ISO 22000:

 • Może zastąpić wszystkie istniejące normy.
 • obejmuje cały łańcuch od producenta do konsumenta, a nie tylko jego części,
 • obejmuje również sąsiednie branże, takie jak producenci techniki przetwarzającej, magazynowanie i dystrybucja, co zwiększa przejrzystość całego łańcucha.
 • skierowany na bezpieczeństwo żywności, ponieważ zawiera podstawy koncepcji HACCP.

Zalety certyfikacji ISO 22000:

 • Identyfikacja, zarządzanie i doskonalenie procesów w zakresie bezpieczeństwa żywności i więzi w całym łańcuchu dostaw.
 • Zapewnienie dostawcom i zainteresowanym stronom pewności w kontroli zagrożeń przez Państwo.
 • Państwo ocenią swoje postępy na drodze do ciągłego doskonalenia swojej firmy
 • Tworzenie skutecznego wizerunku marki, marketingu i łatwego pozycjonowania produktu Państwa wśród najlepszych.