IFS Food

Stowarzyszenie Członków Niemieckiej Federacji Handlu Detalicznego Handelsverband des Deutschland (HDE) i ich francuscy koledzy – Federacja Przedsiębiorstw Handlu Detalicznego i Dystrybucji (FCD) opracowali normę zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości produktów spożywczych, sprzedawanych przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego pod znakami towarowymi. Norma otrzymała nazwę ІFS Food, która pozwala na ocenę systemu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, kierując się jednym podejściem. Norma ta obejmuje wszystkie etapy produkcji i przetwarzania produktów spożywczych. ІFS Food Standard jest uznawany przez Global Food Safety Initiative (GFSI).

Głównymi celami ІFS Food są:

 • określenie jedynej normy, która obejmowałaby wszystkie przedsiębiorstwa z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • współpraca z akredytowanymi organami certyfikującymi i wykwalifikowanymi audytorami,
 • zapewnienie możliwości porównania i uzyskanie przejrzystości całego łańcucha dostaw,
 • ograniczenie czasu i kosztów zarówno dla dostawców, jak i sprzedawców.

Treść standardu IFS Food:

 • Część 1: Protokół audytu
 • Część 2: Lista wymagań audytowych..
 • Część 3: Wymagania dotyczące Jednostek Akredytujących. Jednostek Certyfikujących i Auditorów.
 • Część 4: Opracowanie raportu, oprogramowanie AuditXpressTM oraz portal auditu IFS.
 • Część 5: Protokół dla auditorów z auditu niezapowiedzianego.

Korzyści z wdrożenia i certyfikowania systemu IFS Food:

 • Przejrzysta organizacja i dokumentacja wszystkich procesów w przedsiębiorstwie,
 • kontrola niezgodności, wprowadzenie odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa produktów i procesów,
 • uniknięcie konieczności przechodzenia corocznych diagnostycznych audytów METRO Cash and Carry , Fozzy Food oraz innych sieci handlowych, w tym zagranicznych.
 • przyznanie dobrze znanego, zarówno na Ukrainie jak i w innych krajach Europy, certyfikatu IFS Food, należącego rodziny standardów IFS, rozpoznawalnym na całym świecie,
 • Certyfikacja IFS Food odbywa się tylko przy udziale jednostki certyfikującej, która dysponuje odpowiednim poziomem akredytacji,
 • Certyfikat IFS Food jest zgodny z wymaganiami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000.

Jednostka certyfikująca: Grand Cert świadczy usługi w zakresie certyfikacji zgodnie z normą IFS Food. W naszej firmie pracują audytorzy IFS Food posiadający odpowiedni poziom uprawnień wraz z ugruntowanym doświadczeniem zawodowym.

Więcej informacji na temat normy IFS Food można dowiedzieć się na oficjalnej stronie internetowej Standardu IFS: https://www.ifs-certification.com.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących certyfikacji, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem naszego biura.