Global G.A.P

Informacje ogólne
Norma Global G.A.P. – międzynarodowa norma dla dobrej praktyki rolniczej, jest to naukowo-technicznie uzasadniony system, co gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów oraz służy jako podstawa gospodarczego sukcesu przedsiębiorstwa.
Wprowadzenie normy Global G.A.P. jest gwarancją tego, że konkretny produkt zostanie otrzymany pod warunkiem surowego przestrzegania wszystkich zaleceń i wymagań na każdym etapie technologicznym produkcji rolnej. Zgodnie z wymaganiami normy minimalizacja produkcyjnego ryzyka odbywa się poprzez śledzenie całego cyklu produkcyjnego, na przykład, od momentu zakupu lub produkcji pasz, materiału siewnego, innych technicznych i technologicznych zasobów i aż do momentu uzyskania końcowych produktów.
Norma Global G.A.P. uznana przez Międzynarodową Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), co oznacza zgodność z najwyższymi międzynarodowymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Dla kogo przeznaczona jest norma
Norma Global G.A.P. została zaprojektowana w celu certyfikacji rolników (producentów produkcji pierwotnej), które zajmują się jej produkcją i uprawą, w tym zbiory, dojenie, hodowla zwierząt do momentu uboju, rybołówstwo i tym podobne. Ponadto zakres certyfikacji obejmuje podstawową obróbkę produktów, w tym operacje, które nie niszczą oryginalną strukturę produktu, tutaj na przykład wchodzi chłodzenie, pakowanie i transport produktów, obróbka produktów mieszankami w celu nadania jej szczególnych właściwości.
Norma jest przeznaczona dla następujących branż rolnictwa:

  1. Uprawa roślin (warzywa i owoce; zboża; herbata; zielona kawa; ozdobne kultury oraz kwiaty i tak dalej).
  2. Hodowla zwierząt (hodowla bydła i owiec; świń; cieląt; hodowla kur; hodowla indyków; transport zwierząt; fermy mleczne i tym podobne.
  3. Hodowla wodnych zwierząt i roślin.

Korzyści wynikające z wprowadzenia normy Global G.A.P:

  • Wzrost poziomu zaufania konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów, wizerunku i rankingu firmy w ogóle. Demonstracja orientacji firmy w kierunku produkcji bezpiecznych produktów.
  • Gwarancja produkcji produktów rolnych, które są bezpieczne dla konsumenta końcowego, w szczególności gwarantuje całkowite wyeliminowanie gromadzenia przez produkty szkodliwych substancji chemicznego pochodzenia.
  • Stworzenie takich warunków produkcji, które całkowicie wykluczają lub ostrzegają fizyczne i biologiczne zanieczyszczenie produktów.
  • Harmonizacja systemów zarządzania bezpieczeństwa żywności, zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu i ochrony środowiska.
  • Nawiązywanie nowych i doskonalenie istniejących produkcyjnych i biznesowych relacji z innymi producentami.
  • Możliwość promocji na rynku międzynarodowym.

Główną zachętą, siłą napędową i decydującym powodem wprowadzenia danej normy są korzyści ekonomiczne, ponieważ funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego działalność produkcyjna na wysokim poziomie przyczynia się do zaspokojenia specyficznych potrzeb konsumentów, prowadzą do mobilności przedsiębiorstwa na rynku, rozszerzają się obszary zbytu produktów również na Ukrainie, jak i za granicą, zawierane są nowe umowy itd.