сертифікація


IFS FOOD

Асоціація Членів Німецькій Федерації роздрібної торгівлі Handelsverband des Deutschland (HDE) - і їх французькі колеги - Федерація підприємств роздрібної торгівлі та дистрибуції (FCD) розробили стандарт щодо забезпечення безпеки та якості харчової продукції, що реалізується через підприємства роздрібної торгівлі під торговими марками. Стандарт отримав назву IFS Food, що дозволяє оцінювати системи забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, керуючись єдиним підходом. Даний Стандарт поширюється на всі етапи виробництва і переробки харчової продукції. IFS Food Standard визнаний Всесвітньою Ініціативою харчової промисловості (GFSI).

Основними цілями IFS Food є:

 • встановити єдиний стандарт, який охоплює все підприємство з точки зору якості і безпеки,
 • працювати з акредитованими органами з сертифікації та кваліфікованими аудиторами,
 • забезпечити можливість порівняння і прозорість усього ланцюга поставок,
 • зменшити матеріальні та часові витрати як для постачальників, так і для роздрібних торговців.

Зміст стандарту IFS:

 • Частина 1: Протокол аудиту
 • Частина 2: Список вимог аудиту
 • Частина 3: Вимоги до органів з акредитації, органів з сертифікації та аудиторів для проведення акредитації та сертифікації відповідно до IFS
 • Частина 4: Складання звіту, програмне забезпечення auditXpressTM і аудит портал IFS.

Що дає сертифікація IFS Food:

 • Організація і документація всіх процесів на підприємстві, контроль невідповідностей, висновок на відповідний рівень якість і безпеку продукції, і процесів.
 • Зникає потреба проходити щорічні діагностичні аудити від МЕТРО Кеш енд Керрі, Фоззі Фуд та інших торгових мережах, в тому числі і зарубіжних.
 • Визнання даного сертифікату, як в Україні, так і за кордоном. Добре відомий в країнах Європи.
 • Сертифікація IFS Food відбувається тільки в міжнародному органі по сертифікації, який має відповідний рівень акредитації, а тому цей сертифікат визнається в усьому світі.
 • Сертифікат IFS Food покриває вимоги ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000.
 • Сертифікаційний орган Гранд Серт надає послугу сертифікації стандарту IFS Food. На базі нашого підприємства працюють аудитори IFS Food, з відповідним рівнем допуску та відповідним сертифікатом.

Більш докладно про стандарт IFS Food можна дізнатися на офіційній сторінці стандарту https://www.ifs-certification.com.

ISO 9001

Стандарт ISO 9001 (СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, СМК) це універсальна основа для побудови системи менеджменту якості, яка дає можливість підприємству підтримувати стабільну якість продукції, сприятиме розвитку і підвищенню ефективності Вашої організації.

СМК базується на принципах управління якістю, завдяки яким на підприємстві формується процесний похід, а також розглядає його як спосіб швидкого виявлення та реалізації можливостей для покращення.

Підтвердження ваших зусиль щодо забезпечення якості продуктів і послуг може позитивним чином відбитися на вашій корпоративній культурі, оскільки співробітники починають розуміти необхідність постійного вдосконалення.

Процеси СУЯ, які відбуваються на підприємствах можна застосовувати в кожній організації незалежно від сфери діяльності, застосовуваних технологій, кваліфікації і кількості співробітників.

Ми Вам надамо послуги на всіх етапах процесу сертифікації.

Основні етапи процесу сертифікації:

 • Визначення області сертифікації;
 • Сертифікаційний аудит проводиться в дві стадії:
 • Стадія 1 - аналіз готовності організації до сертифікації.
 • Стадія 2 - оцінка впровадження та результативності системи менеджменту організації.
 • При позитивному результаті Стадії 2 аудиту видається сертифікат терміном дії 3 роки.
 • Наглядові аудити проводяться для підтвердження того, що система менеджменту продовжує відповідати вимогам стандарту і для моніторингу постійного поліпшення (1 раз в рік).
 • Ресертифікація через 3 роки для підтвердження відповідності та результативності системи менеджменту в цілому.

ISO 22000

Міжнародна організація стандартизації розробила ISO 22000, щоб відреагувати на зростаючі вимоги до сертифікації в ланцюзі харчових продуктів.

Цей міжнародний стандарт спрямований на створення систем управління безпекою та призначений для застосування всіма організаціями, зайнятими в ланцюзі виробництва, постачання і реалізації харчової продукції. Згідно з цим стандартом, харчовий ланцюг ( «food chain») являє собою «послідовність стадій і операцій, що включають виготовлення, обробку, дистрибуцію, зберігання і переробку коштів для харчування і харчових продуктів, від первинного виробництва до споживання. Виробництво продукції розглядається як єдиний процес, протягом якого повинні бути усунені всі фактори, які можуть призвести до виготовлення недоброякісної та небезпечної для здоров'я людини продукції.

В основу стандарту покладено концепцію HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) - система аналізу ризиків, небезпечних факторів і контролю критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників.

Переваги ISO 22000:

 • Може замінити всі існуючі стандарти.
 • охоплює весь ланцюг від виробника до споживача, а не тільки його частини.
 • охоплює також суміжних галузей, як виробники переробної техніки, зберігання і збут, що підвищує прозорість у всьому ланцюзі.
 • спрямований на безпеку харчових продуктів, оскільки містить основи концепції HACCP.
 • Переваги сертифікації ISO 22000:

Виявлення, управління і поліпшення процесів безпеки харчових продуктів і зв'язків у всьому ланцюжку поставок. Надання постачальникам і зацікавленим сторонам впевненості в вашому контролі небезпек.
Ви оціните ваш прогрес на шляху постійного вдосконалення вашої компанії. Створення успішного іміджу бренду, маркетингу та легкого позиціонування вашого продукту серед кращих.

GLOBAL G.A.P

Загальна інформація.
Стандарт Global G.A.P. - міжнародний стандарт, що стосується належної сільськогосподарської практики, це науково-технічно обгрунтована система, яка гарантує високу якість і безпеку продукції і є підставою економічного успіху підприємства.
Введення стандарту Global G.A.P. є гарантією того, що конкретний продукт буде проведений в умовах жорсткого дотримання всіх рекомендацій і вимог на кожному технологічному етапі сільськогосподарського виробництва. Відповідно до вимог стандарту мінімізація виробничих ризиків проводиться шляхом відстеження всього виробничого циклу, наприклад, з моменту придбання або виробництва кормів, посівного матеріалу, інших технічних і технологічних ресурсів і до моменту виробництва кінцевих продуктів.
Стандарт Global G.A.P. визнаний Міжнародною ініціативою щодо безпеки харчових продуктів (GFSI), що означає відповідність даного стандарту найвищим міжнародним вимогам щодо безпеки продукції.

На кого розрахований стандарт.
Стандарт Global G.A.P. розроблений для сертифікації сільгоспвиробників (виробників первинної продукції) які займаються її виробництвом і вирощуванням, наприклад збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, рибальство тощо. А також сфера сертифікації охоплює первинну обробку продукції, в тому числі операції, які не руйнують первинну структуру продукту, сюди наприклад, відноситься охолодження, упаковки та транспортування продукції, обробки продукції сполуками, які зрадять їй певних властивостей.
Стандарт розрахований для наступних галузей сільського господарства:

Рослинництво (овочі і фрукти; зернові, чай; зелену каву, декоративні культури і квіти і т.д.).
Тваринництво (вирощування великої рогатої худоби та овець; свиней; телят, вирощування курей, вирощування індиків; транспортування тварин; молочні ферми тощо).
Розведення водних тварин і рослин.
Переваги, які виникають в результаті впровадження стандарту Global G.A.P:

Зростання рівня довіри споживачів щодо безпеки продукції, іміджу та рейтингу компанії в цілому. Демонстрація орієнтованості компанії в напрямку виробництва безпечної продукції.
Гарантія виробництва сільськогосподарської продукції, яка є безпечною для кінцевого споживача, зокрема гарантовано повне виключення накопичення продукцією шкідливих речовин хімічного походження.
Створення таких умов виробництва, які повністю виключають або попереджають фізичне і біологічне забруднення продукції.
Гармонізація систем управління безпечністю харчових продуктів, здоров'я та безпеки праці персоналу та охорони навколишнього середовища.
Установка нових та вдосконалення існуючих виробничих і бізнес взаємозв'язків з іншими виробниками.
Можливість просування на міжнародному ринку.

гранд серт

переваги сертифікації

Якщо ви хочете дізнатися географічні регіони, в яких проводимо діяльність, статус даної сертифікації, назву, відповідний нормативний документ, область і географічне положення (місто і країна) щодо конкретного сертифікованого клієнта, просимо безпосередньо звертатися із запитом до Сертифікаційному органу на
e-mail: quality@grand-cert.com

1

Зростання довіри з боку клієнтів за рахунок підвищення рівня якості продукції.

2

Хороші показники конкурентоспроможності як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.

3

Зниження витрат за рахунок зменшення числа витрат.

4

Визнання з боку європейських партнерів і отримання нових інвестицій.

ПРОЦЕС СЕРТИФІКАЦІЇ IFS

Загальний опис процесу сертифікації
Процедура сертифікації IFS Food приведена нижче.
Наступні кроки описують процес.

 • сертифікаційна пропозиція
 • сертифікаційний договір
 • планування аудиту
 • проведення аудиту
 • Рішення про сертифікацію
 • • позитивна або негативна
 • • видача сертифікату
Запит на сертифікаційну пропозицію
Метою цієї діяльності є виявлення потреб клієнта, оцінка можливості надання послуг органом по сертифікації і підготовка пропозиції для сертифікації та супроводу сертифікації для даної системи управління. До них належать такі види діяльності: 


Контакт з клієнтом представника Grand Cert або клієнта з Grand Cert
Заповнення клієнтом заявки для даної системи управління «Форма заявки» (скачати тут: pl - uapl - engeng - ua, ).
Огляд заявки від Grand Cert.
Сертифікаційна пропозиція (GrandCert).
Підготовленупропозицію про сертифікацію відправляють клієнтові по електронній пошті.
У сертифікаційній пропозиції представлені умови та правила проведення процесу сертифікації.

Сертифікаційний договір
Після прийняття пропозиції клієнтом підготовка Grand Cert і відправка угоди про сертифікацію так званого Оrder form.

Планування аудиту

Призначення аудиторів і встановлення дати з клієнтом

Проведення аудиту - Сертифікаційний аудит
Важливим фактором є проходження сертифікаційного аудиту по IFS Food. В узгоджений термін Аудитор при сертифікаційному аудиті відвідує Вашу компанію і здійснює оцінку відповідно до критеріїв, необхідних для проходження сертифікації.
Результат аудиту задокументований в звіті. Виявлені невідповідності документуються і направляються організації в письмовій формі у вигляді так званих «Action plan».
Ведучий аудитор готує звіт аудиту і в той же час координує план коригувальних дій з клієнтом. Після аудиту IFS Організація повинна передати план коригувальних дій в орган по сертифікації на строк до 14 днів від дати отримання попереднього звіту і скласти план дій. Ведучий аудитор на вимогу органу з сертифікації здійснює перегляд запропонованих організацією виправлень і коригувальних дій на підставі наданих документів аудиту.

Рішення про сертифікацію
Аудитор надає звіт в сертифікаційний орган для кінцевої перевірки. Звіт затверджується, і голова правління сертифікаційного органу вирішує видавати сертифікат.

Видача сертифікату
Затверджений звіт і сертифікат, як документ, що підтверджує сертифікацію, передаються Замовнику.
Датою отримання сертифікату є дата прийняття рішення про сертифікацію.  

ПРОЦЕС СЕРТИФІКАЦІЇ ISO

Загальний опис процесу сертифікаціїРозширення / обмеження сфери сертифікації; Призупинення / вилучення сертифікату та розірвання договору вартість сертифікації
Умови використання логотипу / назви органу акредитації
Загальний опис процесу сертифікації

Процедура сертифікації системи менеджменту за стандартами ISO 9001, ISO 22000 приведена нижче.
Наступні кроки описують процес.
• сертифікаційна пропозиція
• сертифікаційний договір
• Планування аудиту
• Проведення аудиту: Етап 1 і Етап 2
• Рішення про сертифікацію
• Позитивна або негативна
• Видача сертифіката
• Наглядовий аудит
• Аудит повторної сертифікації
• Запит на сертифікаційну пропозицію
Метою цієї діяльності є виявлення потреб клієнта, оцінка можливості надання послуг органом по сертифікації і підготовка правильного пропозиції для сертифікації та супроводу сертифікації для даної системи управління. До них належать такі види діяльності:

Контакт з клієнтом представника GrandCert або клієнта з GrandCert
заповнення клієнтом заявки для даної системи управління «Форма заявки» (скачати тут ENG-UA ENG-PL PL-UA).
Огляд заявки від GrandCert.
Сертифікаційна пропозиція (GrandCert)
Підготовлену пропозицію про сертифікацію відправляють клієнтові по електронній пошті.
У сертифікаційному пропозиції представлені умови та правила проведення процесу сертифікації.

Сертифікаційний договір
Після прийняття пропозиції клієнтом підготовка GrandCert і відправка угоди про сертифікацію так званого Оrderform.

Планування аудиту
Призначення аудиторів і встановлення дати з клієнтом 


Проведення аудиту - Сертифікаційний аудит
Сертифікаційний аудит складається з двох етапів.
• Етап 1
Початковий етап сертифікаційного аудиту

Мета цього етапу:


1. Оцінка повноти документації системи управління; оцінка умов, специфічних для клієнта, і проведення інтерв'ю з персоналом клієнта для визначення готовності до другого етапу.
2. Проведення огляду стану і розуміння вимог стандарту / зокрема, визначення ключових аспектів методу роботи або відповідних аспектів, процесів, цілей і функціонування системи.
3. Узгодження сфери сертифікації і винятків
4. Збір даних про роботу системи управління, включаючи:
• прихильність клієнтів, які використовуються процеси і обладнання,
• застосовні законодавчі та нормативні вимоги,
• заходи нагляду (особливо для клієнтів з декількома філіями);
• розгляд розподілу ресурсів на другому етапі і узгодження з клієнтом деталей другого етапу, планування аудиту;
• Оцінка планування внутрішніх аудитів, перегляду управління, а також рівень впровадження системи управління готовності клієнта до другого етапу.
Після проведення першого етапу аудиту провідний аудитор інформує Організацію про всі області, які можуть бути класифіковані як невідповідності на другому етапі аудиту. Будь-які розбіжності, виявлені протягом 1-го етапу аудиту, повинні бути повністю усунені в зазначений час, але не пізніше 6 місяців від дати проведення аудиту.
У разі негативного результату аудиту Етап 1, аудит Етапу 1 повинен пройти повторно. Клієнт буде повідомлений формально про результати перевірки по електронній пошті. Аудит Етапу 2 може пройти тільки після отримання позитивного результату аудиту Етап 1.

• Етап 2

Основний етап сертифікаційного аудиту - проводиться з метою оцінки його реалізації і застосування
вимог, що містяться в умовах аудиту.
Мета цього етапу:

1. Інформація та докази дотримання всіх вимог застосовних стандартів або інших нормативних
документів,
2. Моніторинг, вимір, звітність і оцінка досягнень щодо основних цілей і завдань;
3. Здатність системи управління організацією та її операцій дотримуватися застосовні юридичні та
контрактні вимоги;
4. Управління операційними процесами,
5. Внутрішні аудити і аналіз керівництвом;
6. Відповідальність керівництва за політику Організації.

Другий етап аудиту проводиться на місці (-ів) клієнта
Дата проведення аудиту Етап 2 повинна визначатися з урахуванням часу, необхідного для вирішення проблем, виявлених в ході аудиту Етап 1, за умови, що в разі FSMS інтервал між етапами 1 і 2 цієї статті не повинен перевищувати 6 місяців. Якщо перерва довше, повторний етап первісної сертифікації повторюється. Результат аудиту задокументований в звіті. Виявлені невідповідності документуються і направляються організації в письмовій формі у вигляді так званих «карт невідповідності».
Ведучий аудитор готує звіт аудиту і в той же час координує план коригувальних дій з клієнтом і повинен надіслати його протягом 21 дня з дати проведення аудиту в Орган з сертифікації.

УВАГА:

У разі невеликих розбіжностей визначаються коригувальні дії, і їх ефективність перевіряється при наступному аудиті.
Висока невідповідність призводить до повторного аудиту, повторній перевірці даної області або поданням нових документів.

Рішення про сертифікацію - Рішення про надання / відмову / підтримці сертифікації
Сертифікат видається після позитивної перевірки аудиторських документів, включаючи звіт аудиту, підтвердження закриття можливих невідповідностей, підтвердження відповідності процедурі сертифікації.
Сертифікат видається тільки в разі закриття невідповідностей.
Видача сертифікату або видача непідтвердженого сертифіката повинна проводитися протягом 40 днів після аудиту.

Видача сертифікату
Затверджений звіт і сертифікат системи управління, як документ, що підтверджує сертифікацію, передаються Замовнику.
Датою отримання сертифікату є дата прийняття рішення про сертифікацію.

Наглядовий аудит / контроль аудиту протягом терміну дії сертифікату
Сертифікати GrandCert дійсні протягом максимум трьох років за умови, що в компанії проводяться щорічні наглядові аудити.
Наглядові аудити проводяться двічі за три роки дії сертифікату.

Мета Наглядового аудиту - підтвердити, що сертифікована система управління як і раніше відповідає вимогам відповідного стандарту. Сфера наглядового аудиту.
До наглядового аудиту дані компанії оновлюються, щоб брати до уваги значні зміни, що впливають на сферу бізнесу або процесу клієнта. У разі значних змін, таких як
- значне збільшення зайнятості
- скорочення зайнятості,
- розширення або скорочення обсягу діяльності.
Може виникнути необхідність в підготовці нової оцінки аудиту та подання оновленої пропозиції для наглядового аудиту. Наглядовий аудит проводиться відповідно до плану аудиту, узгодженим аудитором.
Аудит планується за погодженням з клієнтом.
Перший наглядовий аудит повинен проводитися не пізніше 12 (+ - 3 місяців) місяців з дати прийняття рішення про видачу сертифіката. Якщо наглядовий аудит не виконується вчасно, сертифікат повинен бути припинений або відкликаний, однак призупинення може тривати не більше 6 місяців.
Після аудиту клієнт отримує схвалений аудиторський звіт Наглядовий аудит - це аудит на місці в організації.

Аудит повторної сертифікації:

До закінчення терміну дії сертифікату повинен бути проведений аудит повторної сертифікації / поновлення в компанії, що продовжує термін дії сертифікату на наступні 3 роки.
Метою ресертифікаційного аудиту є підтвердження відповідності та ефективності системи управління та її постійної придатності та відповідності сфері сертифікації.
До повторного аудиту дані компанії оновлюються, щоб брати до уваги значні зміни, що впливають на сферу бізнесу або процесу клієнта.
Зміни в системі управління повинні бути представлені клієнтом в письмовій формі.
Заповнюється новий додаток і готується пропозиція, що охоплює наступний трирічний цикл. Раніше укладений договір залишається в силі.
Якщо аудит повторної сертифікації не завершений і / або ефективність реалізації корекції і / або виправлення не може бути оцінена, до закінчення періоду сертифікації сертифіката, який не буде продовжений. Інформування клієнта про рішення щодо сертифікації за листуванням.
Якщо аудит повторної сертифікації призводить до позитивного результату до закінчення терміну дії
сертифіката. Дата видачі нового сертифікату повинна бути датою прийняття рішення про повторної сертифікації або більш пізньою датою.
Після закінчення періоду сертифікації ви можете продовжити термін дії сертифікату протягом 6 місяців, за умови завершення всіх видів повторної сертифікації. Сертифікат видається з дня прийняття рішення або пізніше дати прийняття рішення про повторної сертифікації. Дата закінчення має ґрунтуватися на попередньому циклі сертифікації.

Сертифікація Багатогалузева

Багатогалузева організація - це організація з ідентифікованим центральним місцем розташування (головним офісом), де вона запланована і контролюється або управляється конкретними діями і мережею місцевих відділень або філій (філій), де ці дії виконуються повністю або частково. Головний офіс не обов'язково виконує роль основного керівництва в організації.

Групова сертифікація можлива, якщо виконуються наступні умови:

- Система управління, яка застосовується до всіх підрозділам / виробничих майданчиків, створюється, розвивається і підтримується таким же чином. Це також відноситься до більшої частини документованої інформації, пов'язаної з процесами.
- Нагляд за всією системою управління централізовано управляється представником з управління якістю, розташованим в головному офісі, включаючи внутрішні аудити і огляд управління. Він уповноважений видавати інструкції всім відділам / виробничих майданчиків.
- Деякі заходи здійснюються централізовано: проектування продуктів і процесів, закупівлі, людські ресурси і т.д.
- Всі адреси юридично пов'язані з центральним офісом.
В ході перевірки готовності (етап 1) і етапу 2 додатково оцінюються звіти про внутрішні аудити з усіх місць, а також рекомендації по коригувальних дій і їх реалізації. Якщо йдеться про одну й ту ж діяльності в різних місцях можна пробувати відповідно до нормативного документа IAF MD 1:2018, доступним на веб-сайті PCA.

Обмеження розширення / діапазону; Призупинення / вилучення сертифікату та розірвання договору

Розширення сфери сертифікації
Розширення сфери сертифікації проводитися за запитом організації. Для розширення необхідно подати заявку на основі огляду, яка визначає аудиторську діяльність, необхідну для прийняття рішення про продовження. Для оцінки нової сфери сертифікації додаткова перевірка проводиться протягом терміну дії сертифікату або під час аудиту повторної сертифікації. На основі документів отриманих від клієнта інформують про додаткові продуктах або процесах, сертифікаційний орган вирішує, чи потрібно відвідування для розширення сфери аудиту.

Обмеження обсягу сертифікації, призупинення, скасування сертифікації
Обмеження сфери сертифікації

Можна обмежити область сертифікації, щоб виключити ті частини діяльності клієнта, які постійно або серйозно не відповідають вимогам сертифікації. Однак ці частини не можуть вплинути на здатність організації задовольняти вимогам даного стандарту системи управління. Якщо обсяг сертифікації
обмежений, новий сертифікат видається з новою сферою сертифікації, але з датою закінчення терміну дії, такий як поточний сертифікат.

Призупинення сертифікації
відбувається в наступних випадках:
- сертифікована система управління організацією, незалежно від того, серйозно чи не відповідає
вимогам сертифікації, включаючи вимоги до ефективності системи управління;
- організація не погоджується проводити аудити в рамках нагляду або аудитів для
- повторної сертифікація з необхідною частотою, хоча б, один раз на календарний рік;
- організація добровільно зажадала призупинення;
- з'ясування того, що організація перевищила права і обов'язки, викладені в договорі про сертифікацію;
- невиконання фінансових зобов'язань перед GrandCert вчасно.

Призупинення терміну дії сертифікату не може перевищувати шести місяців. У разі припинення сертифікація тимчасово недійсна. У разі припинення організація утримується від використання сертифікації та використання Сертифікату.
Період призупинення може не перевищувати 6 місяців. Якщо проблеми, що викликали призупинення сертифікації, будуть видалені, то сертифікація буде відновлена.

Зняття сертифікації
Нездатність компанії вирішити проблему, що викликала припинення, в умовах, встановлених органом з сертифікації, буде зроблена для скасування сертифікації або скорочення сфери сертифікації.
Зняття сертифікації відбувається в разі:

- заявивши, що проблеми, що викликали призупинення, чи не були дозволені протягом 6 місяців;
- заяви про постійне припинення: виробництво товарів, надання послуг або використання
- процеси, що охоплюються сферою дії сертифіката.

Після відкликання сертифікату Клієнт зобов'язаний припинити покладатися на статус сертифікованої організації і використовувати сертифікати у всіх рекламних матеріалах протягом одного місяця після інформування Клієнта про його статус.
У разі відкликання сертифікату інформація про цей факт публікується на веб-сайті GrandCert.

Вартість сертифікації

Вартість сертифікації включає фіксовану плату за участь в системі акредитації, технічну перевірку, видачу сертифікату і збори за аудити протягом усього циклу дії сертифіката.
Час аудиту розраховується на основі нормативних документів ISO / TS 22003: 2013, IAF MD 5: 2019, IAF MD 1: 2018, (IAF MD доступних на веб-сайті PCA). 

Умови використання знака органу з сертифікації / назва органу з акредитації 

Ім'я, дані та місцезнаходження власника знаку.
GRAND CERT Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
Tel .: +48 22 343 98 00
Faks: +48 22 343 98 10
e-mail: info@grand-cert.com
GRAND CERT Sp. z o.o. є власником товарного знаку GRAND CERT (далі по тексту «знак»), який може використовуватися, як показано в цьому Додатку.

Користувачі GrandCert

Користувачі марки є власниками дійсних сертифікатів GRAND CERT, а власником сертифікату GRAND CERT слід розуміти ті компанії, яким були видані сертифікати GRAND CERT.

Надання права на використання знаку

GRAND CERT дозволяє користувачеві використовувати знак відповідно до положень угоди про надання сертифікату та відповідних документів, особливо цих умов GRAND CERT. Користувач товарного знаку гарантує, що використання товарного знаку в рекламних оголошеннях або інших заходах буде здійснюватися відповідно до цих умов. Право використання знаку обмежена юридичними особами і не може бути передано третім особам або спадкоємцям без спеціального дозволу GRAND CERT або підлягає поступку або викупу і будь-яким примусовим діям. Знак також не може використовуватися для позначення окремих продуктів і не може бути тісно пов'язаний з продуктами таким чином, щоб можна було припустити, що ці продукти сертифіковані GRAND CERT. Користувач товарного знаку зобов'язаний GRAND CERT за використання цієї марки і, зокрема, за її використання в рекламних цілях. Знак не може використовуватися сертифікованим клієнтом в лабораторних тестах або звітах про огляд, сертифікатах калібрування.

 
Розмір / Форма
Допускається використовувати тільки знак у формі і розмірі, показаної в додатку. Знак повинен бути легко читаним і добре помітним.

 
Сфера використання знаку
Використання знаку обмежується областю сертифікації компанії, зазначеної в сертифікаті сертифікації. Знак може використовуватися тільки в комерційних цілях і тільки в документах в комерційній листуванні і рекламних матеріалах.

 
Призупинення сертифікації

Якщо відповідно до правил сертифікації GRAND CERT сертифікація припинена, користувач знаку втрачає право використовувати знак. У цьому випадку користувач знаку може як і раніше мати документи з відміткою не більше одного місяця з моменту набрання чинності призупинення сертифікації.

 
Скасування сертифікації.
Якщо, згідно з правилами сертифікації GRAND CERT, сертифікація скасовується, користувач втрачає право використовувати знак. У цьому випадку користувач знаку може протягом максимум одного місяця після набрання чинності анулювання сертифікації як і раніше використовувати документи з міткою.

 
Інша втрата права на використання знаку
Право використання знаку закінчується як за датою закінчення терміну дії сертифікації, так і в разі, коли Сертифікаційний орган виявляє неправильне використання сертифікації. Сертифікаційний орган має право вживати таких заходів, як вилучення свідоцтва, публікація інформації про правопорушення та прийняття відповідних юридичних заходів. Якщо право на використання знаку закінчується, користувач товарного знаку може як і раніше використовувати документи, що мають цей знак, протягом одного місяця після закінчення терміну дії сертифіката.

grand cert

база сертифікатів


grand cert

наші контакти

GRAND CERT Sp. z o.o.
вул. сервітути 25
02-233 м Варшава
Тел .: +48 22 343 98 00
Факс: +48 22 343 98 10

GRAND CERT Sp. z o.o. (Технічний офіс)
пр. Чорновола 63
79020, Україна, м.Львів
Тел.+38 094 993 72 13
Тел. +38 067 20 89 463

CRM-форма з'явиться тут